Zabytki starożytnej Grecji

Zabytki Grecji

Grecja – kolebka współczesnej cywilizacji. To tutaj narodziła się filozofia, literatura, medycyna. To także tutaj, przed wiekami, powstały najznakomitsze budynki, które przetrwały do naszych czasów. Poznajmy najbardziej znane greckie zabytki i dowiedzmy się, co tak naprawdę warto tutaj zwiedzić.

Akropol Ateński
Jest to znajdujące się w Atenach wzgórze, które wznosi się na wysokość stu pięćdziesięciu siedmiu metrów nad poziomem morza. Już za czasów mykeńskich powstała tutaj cytadela. Nieco później uznano je za miejsce kultu, na którym zaczęto budować świątynie.

Partenon, najbardziej znany kompleks świątynny w całej Grecji, zaczął powstawać tutaj za czasów Peryklesa (w roku 447p.n.e.). Wojny perskie zniszczyły jednak budowle, a jej odbudowa została powierzona Fidiaszowi.

Nazwa Partenon pochodzi od Ateny Partenos, której świątynia została poświęcona. Budowla została wzniesiona w porządku doryckim i do dzisiaj uważana jest za jego najlepszy przykład. Wskazać można tutaj jednak także elementy pochodzące z porządku jońskiego. Do jego wybudowania wykorzystano biały marmur pentetlicki.

Świątynię wzniesiono na planie peripterosu. Otoczona została kolumnadą, którą tworzy blisko pięćdziesiąt kolumn.

Partenon nie oparł się niszczeniom i szeregom kradzieży. Już w V wieku naszej ery zniknęły stąd niektóre rzeźny z posągiem Ateny na czele. Świątynia została zamieniona na kościół katolickim. W kolejnych latach, po inwazji Turków na Ateny, stała się natomiast meczetem. W roku 1458 miała tutaj miejsce potężna eksplozja, która spowodowała olbrzymie zniszczenia. Wiek XIX to czas, kiedy ocalałe rzeźby wywożone są do Anglii. Do dziś można je podziwiać w British Museum. Niektóre z nich trafiły do Luwru.

partenon

źródło: freeimages.com

Świątynia Zeusa Olimpijskiego w Atenach
W drugiej połowie VI wieku przed naszą erą rozpoczęto budowę Olimpejonu, czyli Świątyni Zeusa Olimpijskiego. Dobiegła ona końca w roku 131 naszej ery, kiedy w terenach tych panował cesarz Hadrian. Na ówczesne czasy był to największy budynek tego typu w całej Grecji. Tworzyły go aż sto cztery kolumny wykonane z wysokiej jakości marmuru. We wnętrzu stanęły dwa posągi : Zeusa oraz cesarza Hadriana.
Dzisiaj można podziwiać piętnaście stojących kolumn. Pozostałe, niestety, leżą na ziemi. Posągi zaginęły przed wiekami i do tej pory nie udało się ich odnaleźć.

swiatynia zeusa

źródło: freeimages.com

Hefajstejon w Atenach
Ateńską świątynią, której nie warto pomijać w trakcie zwiedzania, jest Hefajstejon. Poświęcona została ona Hefajstosowi oraz Atenie, którzy patronują rzemieślnikom. Obiekt powstał w okresie od 445 do 425 roku przed narodzinami Chrystusa. Został wybudowany w porządku doryckim. Przez długi czas uważano, że świątynia poświęcona jest Tezejonowi. Wszystko za sprawą metopów, które zostały ozdobione scenami przedstawiającymi czyny Tezeusza i dzielnego Heraklesa.
Jak wiele greckich świątyń, tak również i ta została przekształcona w kościół katolicki. Miało to miejsce w V wieku naszej ery, kiedy to chrześcijaństwo było coraz silniej szerzącą się religią. Za czasów panowania tureckiego kościół chciano rozebrać. Przeciwstawił się temu jednak Mehmed IV. Już w roku 1834 budowlę uznano za zabytek narodowy państwa greckiego. Dzisiaj jest to jeden z lepiej zachowanych obiektów tego typu nie tylko w Atenach, ale również w całej Grecji.

Świątynia Ateny Nike
Nazywana jest również świątynia Nike Apteros oraz Nike Bezskrzydłej. Jest to niewielka budowla, która została wzniesiona w typie attycko ? jońskim. Znajduje się na Akropolu, w jego południowo-zachodniej części. Powstała w V wieku przed naszą erą. Udowodniono jednak, że jej wczesne zalążki istniały w okresie archaicznym.

Pałac Minosa na Krecie
W roku 1878 na Krecie odkryto pozostałości po kulturze minojskiej ? pałac legendarnego króla Minosa.
Budowla, która została wzniesiona przez Minojczyków, jest udostępniana do zwiedzania. Wchodzi się na teren dawnej sali tronowej, dziedziniec pałacowy, klatkę schodową, łazienki, teatr. Zwiedzać można także magazyny, w których znajdują się ogromne amfory.

Wieża Wiatrów
Jest to marmurowa wieża, która została wybudowana na Forum Rzymskim znajdującym się w Atenach. Uważa się, że powstała na podstawie projektu, którego autorem był Adronikos z Kyrros. Źródła historyczne dostarczają sprzecznych informacji na temat jej powstania. Jedne mówią, że wybudowano ją około 50 roku przed narodzinami Chrystusa, inne zaś, że początek prac przypadł na II wiek przed naszą erą.
Od początku powstania pełniła ona rolę zegara miejskiego. Wskazywała również kierunek wiatry. Każda z jej ośmiu ścian została przypisana do innego boga wiatru. Wewnątrz umieszczono klepsydrę wodą, którą w ruch wprawiała woda dostarcza z Akropolu ateńskiego.
Wieża Wiatrów jest jednym z lepiej zachowanych ateńskich zabytków. Podziwiać można ją za sprawą Greckiego Towarzystwa Archeologicznego, które w XIX wieku przeprowadziło prace polegające na odkopaniu budowli.
Delfy
Miłośnicy greckiej kultury oraz historii koniecznie powinni udać się do Delf. Znane są one przede wszystkim z kompleksu archeologicznego, wśród których znalazł się Święty Krąg. To właśnie w jego skład wchodzi świątynia Apollina.
Cały obszar archeologiczny tworzą tutaj trzy części:

– Świątynia Apollina;
– Źródła Kastalskie;
– Marmaria.
Mimo wojen oraz licznych trzęsień ziemi zabytki w dość dobrym stanie zachowały się do dnia dzisiejszego.

Zabytki w Salonikach
Mówiąc o greckich zabytkach, nie sposób nie wspomnieć także o Salonikach. W mieście tym znajdują się zabytki pochodzące z czasów Bizancjum.
Symbolem miasta jest Biała Wieża, która wybudowana została przez Sulejmana Wspaniałego. Przed wiekami tworzyła fortyfikacje chroniące miasto przed najeźdźcami. Dzisiaj jest siedzibą Muzeum Kultury Bizantyjskiej. Wchodząc na jej szczyt, można podziwiać wspaniałą panoramę miasta.
Kościół świętego Demetriusza to najważniejszy obiekt sakralny w mieście. Znajduje się w miejscu, w którym przed wiekami położona była agora oraz Forum. W podziemnych katakumbach zlokalizowana jest jest cela, w której przetrzymywany był święty Demetriusz ? patron miasta.
W Salonikach warto również udać się na cytadelę Heptapyrgion oraz do licznych meczetów, które są pozostałością po tureckim panowaniu.

Zabytki w mieście Chania
Jednym z mniej znanych greckich miast, które jednak również ma nam wiele do zaoferowania jest Chania. Założone zostało przez Wenecjan w miejscu, w którym wcześniej minojskie osiedle Kydonia. Tak długa historia musiała zaowocować cennymi zabytkami.
W XIV wieku Wenecjanie wznieśli tutaj Port Wenecki, który stał się jednym z kilku symboli miasta. Na jego terenie wybudowano aż dwadzieścia trzy arsenały, w których budowano oraz przechowywano galery. Dzisiaj zwiedzać można jedynie dziewięć z nich. Na terenie portu położony jest meczet Janczarów, który także udostępniany jest do zwiedzania.
Budynkiem, który warto zobaczyć jest takżę Loggia Wenecka. Wybudowana w stylu renesansowym, prawie całkowicie zniszczona na przestrzeni wieków. Dzisiaj podziwiać można jedynie jej zewnętrzne mury. Wytrawne oko dostrzeże na nich sentencję Nulli parvus est census qui magnus est animus.
Udać trzeba się również na Stare Miasto. Mianem tym określa się zespół budowli, które pochodzą z okresu od XIII do XVI wieku. W czasie drugiej wojny światowej dość silnie zniszczone. Środki pozyskane z Unii Europejskiej umożliwiły jednak przeprowadzenie prac renowacyjnych, ukazując naszym oczom prawdzie skarby.

Podsumowanie
Wymienione zabytki to jedynie niewielka część tego, co znaleźć można na terenie współczesnej Grecji. Długa i wyjątkowo interesująca historia sprawiła, że w zasadzie każde greckie miasto ma na swoim terenie obiekty z czasów starożytnych. Jedne zachowane lepiej, drugie nieco gorzej, ale wszystkie interesujące i godne zobaczenia. Wszystkie pachną historią i skłaniają do jej bliższego zgłębienia. Grecja to nie tylko plaże i piękne krajobrazy. To historia ludzi, którzy przed wiekami tutaj żyli i tworzyli. Pozwólmy im chociaż na chwilę przemówić do nas poprzez to, co po nich pozostało. Ruszajmy do Grecji, nie zapominając jak cenne zabytki posiada na swoim terenie.

świątyni apolla

źródło: freeimages.com

admin

Leave a Reply