Mykeny, czyli wokół grobu słynnego Aganemnona

Mykeny, czyli wokół grobu słynnego Aganemnona

 

Mykeny to nie greckie miasto, a kompleks pałacowy, który położony jest na skalnym grzbiecie, a jego otoczenie stanowią solidne fortyfikacje. Odnaleźć można go w północno-wschodnim Peloponezie, w Argolidze. Pierwsze zabudowania na tym obszarze pojawiły się w XVI wieku przed narodzinami Chrystusa.

 

mykeny

„Lions-Gate-Mycenae” autorstwa Andreas Trepte – Praca własna. Licencja CC BY-SA 2.5 na podstawie Wikimedia Commons – https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lions-Gate-Mycenae.jpg#/media/File:Lions-Gate-Mycenae.jpg

Krótka historia

Rozwój kultury mykeńskiej rozpoczął się około XVI wieku przed narodzinami Chrystusa. Czas aż do XI wieku przed naszą erą określano w związku z tym mianem okresu mykeńskiego, a dominującą rolę w starożytnym świecie odgrywały Mykeny. Na ich czele stanął słynny Agamemnon, a samo państwo wysławiał Homer w swojej ?Iliadzie?.

 

Badania archeologiczne

Prowadzone na tych terenach prace archeologiczne pozwoliły ustalić, że otoczone fortyfikacjami osiedle znajdowało się tutaj już około 190 roku przed narodzinami Chrystusa. Opanowanie sztuki zdobniczej i budowy wzniosłych pałaców pozwoliło na powstanie niesamowitego kompleksu pałacowego, któey stał się siedzibą władcy.

 

Z Mykenami nierozerwalnie związany jest Heinrich Schliemann, który jako pierwszy prowadził tutaj badania archeologiczne. To właśnie w czasie nadzorowanych przez niego prac udało się tutaj wykopać szereg przedmiotów wykonanych ze złota, których łączna waga wynosi aż czternaście kilogramów. Wspomnieć należy o słynnej masce pośmiertnej, która według ustaleń miała należeć do Agamemnona.

 

Mykeny

„MiceneCircoloTombeReali” autorstwa MM – Praca własna. Licencja Domena publiczna na podstawie Wikimedia Commons – https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MiceneCircoloTombeReali.jpg#/media/File:MiceneCircoloTombeReali.jpg

Grób władcy

Wśród miejsc udostępnianych dla turystów znajduje się również grób Agamemnona, które określane jest także jako skarbiec Atreusza. Uważa się, że miejsce to powstało około 1330 roku przed narodzinami Chrystusa. Wielu historyków sądzi, że nie ma ono jednak nic wspólnego ze słynnym władcą Myken ? grób miał bowiem powstać na około sto lat przed objęciem przez niego władzy.

admin

Leave a Reply