Meteory – klasztor w otoczeniu Meteorów

Wśród greckich Meteorów

Meteory to masyw skalny znajdujący się w Grecji, dokładniej w centralnej części tego kraju, na równinie tesalskiej. Już samą swoją wielkością wzbudzają respekt, zwłaszcza, gdy porówna się te skały z otaczającymi je, znacznie niższymi terenami. Całość przypomina w niektórych miejscach amerykański Wielki Kanion. Jednak na greckiej równinie jest o wiele więcej elementów zielonych. Meteory liczą sobie ponad pięćset metrów. Dawniej można było dostać się na nie jedynie za pośrednictwem lin. Taki sposób wykorzystywali głównie zamieszkujący szczyty masywu mnisi oraz ludzie zaopatrujący ich w różne dobra. Obecnie na terenie tym można poruszać się za pośrednictwem mostów. Znacząco ułatwia to życie nie tylko mieszkającym tam duchownym prawosławnym, ale przede wszystkim zachęca większe grono turystów do odwiedzenia tego cudownego, aczkolwiek trudno dostępnego miejsca.

meteory

źródło: freeimages.com

Klasztor w otoczeniu Meteorów

Wspólnoty duchowne, które do dzisiaj można spotkać na szczytach Meteorów, swoje początki mają dziesięć stuleci temu. Mniej więcej wówczas w tych okolicach zaczęły powstawać pierwsze zgromadzenia, a ich członkowie na długo przed budową pierwszego klasztoru mieszkali w jaskiniach, znajdujących się w Meteorach. Nawiasem mówiąc, postawienie monastyru w tym miejscu wymagało transportu potrzebnych materiałów za pośrednictwem lin. W tamtych czasach wiązało się to z pewnością z ogromnym wysiłkiem. Na pozór takie umiejscowienie klasztoru może dziwić. Mnisi zapewne cenili sobie spokój, ale nade wszystko ważne było dla nich stworzenie bezpiecznej kryjówki. Nie tylko dla siebie, ale także dla wiernych, a także władców. Pierwszy klasztor powstał w połowie czternastego wieku właśnie w czasie wojny. Ogólna liczba klasztorów na szczytach Meteorów wynosiła na przestrzeni lat dwadzieścia cztery. Obecnie działa jednak zaledwie co czwarty z nich. Zatem większość wybudowanych w tej części Grecji monastyrów popadła w ruinę. Mimo to nadal one, jak również skały w otoczeniu których się znajdują, robią ogromne wrażenie. Są także dowodem konstrukcyjnej mocy człowieka, który potrafi dotrzeć do nawet najbardziej niedostępnych miejsc globu.

meteory

źródło: freeimages.com

admin

Leave a Reply